Finanse i mienie


  • Jednostka jest finansowana z budżetu Starostwa Powiatowego w Wieluniu.
  • Obsługę finansowo - księgową prowadzi Powiatowe Centrum Usług Wspolnych w Wieluniu.
  • Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z art. 35 i 44 ustawy o finansach publicznych. Wydatki publiczne ponoszone są na cele i w wysokości ustalonej w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej i w planie finansowym szkoły. Są dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.
Informacja wytworzona przez:
Marlena Zagrodnik
email: zetmarlena@gmail.com
, w dniu:  21‑02‑2018 12:33:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marlena Zagrodnik
email: zetmarlena@gmail.com
, w dniu:  21‑02‑2018 12:33:18
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2018 09:41:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive