RODO


Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych (danych osobowych Pani/Pana dziecka) jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach, Gromadzice 49,

98-310 Czarnożyły, tel. 43 841-62-92, e-mail: soszwgromadzice@poczta.onet.pl.

2) Inspektorem ochrony danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach jest Sławomir Mazur  - slawek6808@op.pl

3) Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka) przetwarzane będą w celu:

  • realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie art. 6 ust 1. c) RODO,
  • promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 ust 1. a) RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka) będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka) będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane przetwarzane są w sposób naruszający prawo.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody.

10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Sławomir Mazur

 

Informacja wytworzona przez:
Marlena Zagrodnik , w dniu:  07‑01‑2019 20:27:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marlena Zagrodnik
email: zetmarlena@gmail.com
, w dniu:  07‑01‑2019 20:27:36
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2020 22:40:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive