Dyrekcja


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach:           

 mgr Mirosław Kubiak

  • Tel.: (43) 841 62 92
  • e-mail: soszwgromadzice@poczta.onet.pl

Kompetencje oraz zadania Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach zostały szczegółowo przedstawione w Statucie Ośrodka: ROZDZIAŁ V § 20.

Dyrektor  jest  organem  placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.
Kompetencje  Dyrektora  określa  art. 68 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Informacja wytworzona przez:
Marlena Zagrodnik
email: zetmarlena@gmail.com
, w dniu:  21‑02‑2018 12:37:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marlena Zagrodnik
email: zetmarlena@gmail.com
, w dniu:  21‑02‑2018 12:37:58
Data ostatniej aktualizacji:
01‑10‑2018 15:20:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive